Питання-відповіді

  Де регулюється температура теплоносія?

  Температура теплоносія регулюється на теплопунктах, що перебувають на балансі КИЇВЕНЕРГО. Компанія подає теплоносій до теплових пунктів, які обслуговують один або кілька будинків.

  Коли закінчується опалювальний сезон?

  КИЇВЕНЕРГО розпочинає відключення житлового сектору від опалення після прийняття Київською міською державною адміністрацією рішення про завершення опалювального сезону. Згідно з низкою законодавчих актів, підставою для такого рішення є утримання середньодобової температури зовнішнього повітря протягом трьох діб поспіль вище +8°С.

  Що означає «енергоаудит»?

  Енергоаудит або енергетичне обстеження — це комплекс організаційно-технічних заходів, спрямованих на виявлення можливості оптимізації всіх видів енергії та зниження витрат на енергоспоживання.

  Що означає «теплова енергетика»?

  Теплоенергетика — галузь енергетики, яка займається перетворенням теплоти в інші види енергії, головним чином в механічну і електричну. До її сфери відноситься аналіз всіх взаємозв'язків між джерелами енергії (енергоресурсами), тепловою енергією і пристроями для отримання роботи (електроенергії).

  Що означає «теплофікація»?

  Теплофікація — це процес забезпечення споживачів тепловою енергією.

  Термін «теплофікація» об'єднує одночасно два поняття:

  • комбіноване (спільне) виробництво електричної і теплової енергії на теплових електростанціях;
  • централізоване теплопостачання, коли від одного (або декількох) джерел теплової енергії остання передається мережами численним споживачам.
  Що означає «централізоване теплопостачання»?

  Централізоване теплопостачання — це забезпечення споживачів теплотою тільки за рахунок використання ТЕЦ.

  Що означає «когенераційна установка»?

  «Когенераційні установки» — установки комбінованого виробітку теплової і електричної енергії. Когенераційні установки, що виробляють теплоту й електроенергію, називають також міні-ТЕЦ (МТЕЦ).

  Що означає «температурний графік»?

  Температурний графік — це розрахункові значення температури теплоносія, які залежать від кліматичних умов (стосовно розрахункової зовнішньої температури повітря для системи опалення), після джерела теплопостачання на вході в теплову мережу споживача теплової енергії і після його повернення від споживачів. (Міністерство палива та енергетики, Наказ "Про затвердження Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж").

  Що таке «віялові відключення»?

  Поняття «віялові відключення» в енергетиці не існує. Під ним, зазвичай, розуміють локальні автоматичні самовільні відключення будівель від енергопостачання в результаті аварій без втручання людини, що є наслідком невідповідності генерованої та імпортованої електроенергії наявному попиту.

  Які існують типи теплових електростанцій?

  За видом генерованої і відпускної енергії теплові електростанції поділяють на два основних типи:

  • конденсаційні (КЕС), призначені тільки для виробництва електроенергії,
  • теплофікаційні, або теплоелектроцентралі (ТЕЦ) -- електростанції, що виробляють не тільки електричну енергію, але й теплову.
  Які існують графіки аварійних відключень електроенергії?

  Графіки бувають чотирьох видів (застосування в наступній послідовності) :

  • графіки обмеження споживання електричної потужності (ГОП),
  • графіки обмеження споживання електричної енергії (ГОЕ),
  • графіки аварійних відключень споживачів електричної енергії (ГАВ),
  • спеціальні графіки аварійних відключень (СГАВ).
  Якою має бути температура теплоносія?

  При температурі +5°С і вище, температура теплоносія у подавальному трубопроводі має бути 65°С. Максимальна температура теплоносія, за умови від -5°С — 88,1°С.

  .

  Як відрізняються графіки відключень електроенергії?

  Введення ГОП, ГОЕ використовується для попередження дисбалансу між виробництвом і споживанням електричної енергії з показником дефіциту електроенергії. ГАВ і СГАВ вводяться у випадку, коли в ОЕС фіксується явний дисбаланс між виробництвом і споживанням електроенергії.

  Якими є передумови застосування графіків відключень електроенергії?

  Умовами застосування графіків відключення електроенергії є:

  • перевищення ліміту споживання,
  • відсутність балансу генерація-споживання (з різних причин: аварійне відключення енергоблоків або ліній електропередач, нестача палива і т.д. і т.п.),
  • порушення стійкості роботи енергосистеми,
  • перевищення допустимого перетоку між ОЕС України - ОЕС СНД і країн Балтії,
  • аварійна ситуація на електроенергетичному обладнанні,
  • недодержання підприємством електроенергетики заданного режиму споживання електричної потужності в умовах дефіциту баланса ОЕС,
  • низька ефективність заходів з регулювання споживання потужності.
  Чому зміна температури теплоносія не завжди позначається на температурі в помешканні відповідним чином?

  Враховуючи технічні особливості внутрішньо-будинкових теплових комунікацій (особливо у житловому фонді старої забудови), не завжди можливо відрегулювати температуру теплоносія на теплопункті таким чином, щоб ефект був однаковий для всіх квартир. Тому іноді мешканці скаржаться на занадто високу температуру батарей. Проте, якщо відрегулювати її на теплопункті, особливо якщо він забезпечує тепло на декілька будинків, у інших квартирах може стати занадто холодно. На коректну роботу теплосистеми будинку часто впливає і самовільне перепроектування теплової системи окремих квартир.

  Від чого залежить ефективність температурного графіка?

  Ефективність температурного графіка залежить від таких основних параметрів:

  • теплових втрат приміщень, що опалюються,
  • технічних характеристик систем опалення,
  • наявності та величини побутових теплових надходжень,
  • продуктивності циркуляційних насосів.
  Чому застосовуються графіки аварійних відключень електроенергії?

  Мета застосування графіків відключень електроенергії — забезпечення стійкої роботи енергетичної системи, запобігання виникнення особливої системної аварії, ліквідація аварійних ситуацій на електроенергетичному обладнанні.

  Хто має повіряти лічильники?

  Згідно із пунктом 3 статті 28 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж,транспортування та монтаж) квартирних засобів вимірювальної техніки здійснюються за рахунок підприємств і організацій, які надають послуги зелектро-, тепло-, газо- і водопостачання. Вартість періодичної повірки засобів обліку повинна відшкодовуватись споживачем через тариф на відповідні послуги. КИЇВЕНЕРГО, виходячи з напрямів своєї діяльності, опікується лічильниками на гарячу воду та будинковими приладами обліку тепла. Лічильники холодної води повіряє "Київводоканал".

  За яким принципом встановлюється температурний графік?

  КИЇВЕНЕРГО дотримується нормативних температурних параметрів для теплоносія залежно від погодних умов.Температурний графік погоджується компанією з КМДА.